ALGEMEEN REGLEMENT IKM KRAV MAGA NL (IKM-NL)

 1. Algemeen
 2. Etiquette
 3. Kleding en bescherming
 4. Betalingen lessen, seminars, beëindigen lidmaatschap
 5. Examens IKM

1. Algemeen:

 • Voor deelname aan de volwassen lessen van Krav Maga geldt een minimum leeftijd
  van 14 jaar. Kinderen kunnen deelnemen vanaf 6 jaar.
 • Studenten mogen geen antecedenten hebben bij Justitie en zijn geen vijanden van de Nederlandse staat of de staat van Israël.
 • Sportscholen en IKM-NL behouden zich het recht voor personen welke storend/afwijkend gedrag vertonen voor, tijdens of na de les, leveltest, seminars e.d. te verwijderen van de leslocatie.
 • Bij herhaling kan eenzijdig het lidmaatschap door de sportschool en IKM-NL worden beëindigd en blijft de betalingsverplichting voor de lopende periode van kracht.
 • Wanneer blijkt dat de student onjuiste gegevens omtrent lid 1 & 2 van het reglement heeft verstrekt, kan onmiddellijke beëindiging van het sportschool- en bondslidmaatschap volgen en blijft de betalingsverplichting voor de lopende periode van kracht.
 • Het deelnemen aan lessen, leveltesten, seminars e.d. geschiedt geheel op eigen risico.
 • Sportscholen en IKM-NL zijn niet verantwoordelijk voor enige schade of letsel welke tijdens de lessen, leveltesten, seminars e.d. wordt opgelopen.
 • De student verklaart hierbij, dat hij/zij het onderhavige onderwijs zal ontvangen uitsluitend en alleen voor eigen risico en dat de kosten van enig ongeval of letsel, opgelopen als gevolg van deelname aan de lessen, geheel en al door hem/haar zelve zal worden gedragen.
 • Dit is eveneens van toepassing op het in ongerede geraken van in de sportscholen en op andere locaties waar getraind en of getest wordt, achtergelaten kleding en voorwerpen.
 • Sportscholen en IKM-NL aanvaarden geen verantwoordelijkheid en de student ontheft de sportschool en IKM-NL van elke aansprakelijkheid.
 • Iedere student vanaf 16 jaar van IKM-NL moet verplicht een WA-verzekering hebben. Als het goed is heeft iedereen boven de 18 jaar deze al afgesloten.
 • Iedere krav maga student is verplicht na aanvang van de lessen om lid te worden van de IKM-NL voor € 35,- per jaar. Kinderen betalen €30,-. Zonder dit lidmaatschap kan men geen examens doen.
 • Leden van de IKM-NL krijgen korting op de seminars in binnen- en buitenland en kan gratis trainen (tot 1 maand) bij alle andere IKM krav maga clubs in de wereld. Op vertoon van het IKM paspoort kan men in Nederland bij iedere sportschool aangesloten bij de IKM meetrainen.
 • Student verkeert in goede geestelijke en lichamelijke gezondheid. In geval van fysieke of geestelijke aandoening eerst met arts/therapeut en vervolgens met de instructeur overleggen alvorens aan te melden voor trainingen.

2. Etiquette:

 • Van studenten van IKM-NL wordt verwacht dat zij met respect omgaan met hun medestudenten.
 • Ongecontroleerd trainen hetgeen resulteert in het ontstaan van letsel of het bederven van andermans trainingsplezier, wordt niet geaccepteerd.
 • Indien je iemand tijdens de les verwondt, moet je hem zelf naar de dokter of eerste hulp brengen, en begeleiden anders kan de les voor de hele groep niet doorgaan.
 • Eventuele schade/kosten kunnen op je verhaald worden, vandaar dat wij de WA verzekering verplicht stellen.
 • Het gebruik van Krav Maga buiten de trainingslocaties is alleen toegestaan ter verdediging van jezelf of ter verdediging van derden, wanneer er reëel gevaar is voor het welzijn van die persoon(en).
 • Het gebruik van Krav Maga voor kwade doeleinden (zinloos geweld) resulteert in onmiddellijke beëindiging van het sportschool- en bondslidmaatschap.
 • Bij contactsporten is het wenselijk dat men aandacht schenkt aan de persoonlijke hygiëne. Verwondingen door b.v. te lange nagels kunnen infecties veroorzaken en een sterke zweetlucht kan andermans plezier om met je te trainen bederven.
 • Van studenten van de IKM wordt dan ook verwacht dat zij ordentelijk op de training verschijnen.
 • Het dragen van juwelen tijdens de training is verboden. Dit voor de eigen veiligheid en voor die van je trainingspartner, dus geen piercings, oorbellen, kettingen, armbanden en ringen tijdens de training. Lang haar kan worden vastgemaakt met een elastiek zonder scherpe delen.
 • Het dragen van bril en contactlenzen is voor eigen risico.
 • Men dient voor en tijdens de les aan de instructeur veranderingen in de gezondheidstoestand kenbaar te maken. Bijv. oude en nieuwe blessures, hoofdpijn, misselijkheid enz.
 • Men mag nooit de leslocatie tijdens de les verlaten zonder dit aan de instructeur mede te delen. Dit is voor eigen veiligheid, want men kan bijv. na een klap, op het toilet ineen zakken.
 • Het t-shirt wordt in de broek gedragen.
 • Het dragen van hempjes en singlets is niet toegestaan in een les of seminar.
 • Dames dragen geen laag uitgesneden shirts.
 • Eerst het bitje uit de mond, alvorens een ander aan te spreken.
 • Bij grondtrainingen wordt de mat gezamenlijk gelegd en opgeruimd.
 • Na de les ruimt ieder zijn lege flessen, bidons, papiertjes e.d. op.

3. Kleding en bescherming:

 • Alle benodigde materialen kunnen bij de sportscholen worden aangeschaft en kleding tevens via de IKM-NL webshop.
 • Om te voorkomen dat men verkeerde materialen en/of kleding aanschaft, raden wij u af om op eigen houtje en zonder overleg met de instructeur vooraf spullen te kopen. Dit voorkomt teleurstelling en wrijving achteraf.
 • Artikelen via de IKM-NL webshop worden na betaling op rekening van IKM-NL via pakketdienst verzonden (vermeerderd met verzendkosten) en op het privé-adres geleverd.
 • Artikelen die via de sportscholen worden besteld en betaald, worden door de instructeur aan de student geleverd.
 • Kleding tijdens de training van Krav Maga dient te bestaan uit: Krav maga trainingsbroek met ikm logo, wit IKM T- shirt, zaalschoenen. Vanaf 1e level een level patch op de rechter broekspijp en het IKM logo op de linkerbroekspijp. Het witte T- shirt dient te zijn voorzien van krav maga logo op de rug en linker borst.
 • Men dient gebruik te maken van beschermende attributen, zoals kruisbescherming (toque), gebitsbescherming (bitje), binnenschoenen die geen strepen op de vloer achterlaten (bijv. worstelschoenen), free fight handschoenen, bokshandschoenen, scheenbeschermers.
 • Bovengenoemde attributen dienen door de student zelf te worden aangeschaft.
 • Wapens en stoot /trapkussens worden op de les locatie door de sportschool en bij level testing en seminars door IKM-NL verzorgd.
 • Het is toegestaan om eigen oefen materiaal/wapens te gebruiken in overleg met de instructeur. Replica pistolen ongeacht kleur zijn verboden volgens NL wetgeving en niet toegestaan.
 • Betreft aanschaf van goederen of diensten via de webshop zijn de algemene voorwaarden van toepassing.

4. Betalingen lessen, seminars, beëindigen lidmaatschap.

 • Betaling sportschool lidmaatschap dient periodiek volgens de instructies van de sportschool te worden voldaan.
 • Bondscontributie geschiedt per automatische incasso, hiervoor dient men bij aanvang van de trainingen het lidmaatschaps-/incassoformulier te downloaden, geheel en in blokletters in te vullen, voorzien van handtekeningen en deze spoedig op te sturen met de reguliere post naar het adres op het formulier te Vught. De code in de bevestigingsmail (NL-xxx-xxxx) is lid- én paspoortnummer.
 • Seminars en examens dienen altijd contant betaald worden, tenzij anders vermeld.
 • De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd en eindigt uitsluitend en alleen, indien een der partijen aan de wederpartij meedeelt de onderhavige overeenkomst te willen beëindigen.
 • Opzeggen van het sportschoollidmaatschap moet schriftelijk volgens instructies van de sportschool te geschieden. Uitsluitend schriftelijk opzeggen. Mondeling opzeggen is niet mogelijk.
 • Opzeggen van het bondslidmaatschap dient voor 1 December van het aflopende kalenderjaar via de email te worden beëindigd. Bij tijdige opzegging worden bondslidmaatschappen beëindigd per eerst komend kalenderjaar.
 • Leden met een betalingsachterstand kunnen het bondslidmaatschap pas opzeggen nadat het verschuldigde bedrag is betaald.
 • Regelmatig zijn er in binnen- en buitenland krav maga seminars te volgen. Hier wordt lesgegeven door high level instructors uit b.v. Israël, Nederland of andere landen.
 • Leden van de IKM krijgen korting op de prijs van het seminar.
 • Iedereen vanaf 16 jaar kan hieraan deelnemen. Kosten en vervoer zijn voor eigen rekening en zijn dus niet inbegrepen in de jaarlijkse bondscontributie.
 • Incasso beleid conform Nederlandse wet. Automatische incasso is niet mogelijk via buitenlandse rekeningnummers.

5. Examens IKM:

 • Examens en rangen. Het systeem van de rangen van het krav maga kan worden bekeken op de website van de IKM www.ikmkravmaga.nl.
 • Alle examens worden half jaarlijks afgenomen door Gabi Noah of door iemand van het GIT.
 • Alleen mensen die lid zijn van de IKM-NL en hun bondscontributie tijdig hebben voldaan via automatische incasso, kunnen deelnemen aan een leveltest.
 • Men dient tenminste 75% van de lessen te hebben gevolgd eer men een leveltest kan doen.
 • Trainingstijd: minimaal 6 maanden bij 2x p/wk trainen.
 • Leveltesting gaat altijd in overleg met de instructeur, deze bepaalt of je er “klaar” voor bent.