Krav Maga voor kinderen en jeugd is een zelfverdediging sport voor jongeren tussen 6 en 13 jaar waarbij uw kind op speelse en kindvriendelijke wijze geleerd wordt hoe hij/zij zich kan redden in de meest uiteenlopende situaties. Vanaf 14 jaar is er de mogelijkheid om deel te nemen aan Krav Maga voor volwassenen.
Middels nagebootste situaties wordt uw kind geleerd hoe men zich “wapent” bij hachelijke of onverwachte gebeurtenissen. De jeugd wordt geleerd hoe men conflicten kan voorkomen, hoe men situaties kan inschatten en hoe men, als een conflict onvermijdelijk is, handelend en adequaat kan optreden.

Bij jeugd Krav Maga wordt de realiteit nagebootst: Bij verrassende aanspreking een ongewenst gesprek tactvol beëindigen, bij ongewenste benadering de juiste toonzetting gebruiken of hoe zijn/haar heil te zoeken in een snelle vlucht. Mochten deze tactieken niet het gewenste gevolg hebben dan leren onze pupillen hoe zij tijdens een onvermijdelijk geworden lijfelijk contact zo efficiënt en snel mogelijk moeten handelen om alsnog te kunnen vluchten.

Ook wordt tijdens de lessen de situering nagebootst. Trainingen in het schemer of bij duisternis behoren daarbij tot de doelstellingen.

Naast het werken aan fysieke elementen wordt ook aandacht besteed aan het geestelijk welbevinden van de jeugd. Sociale vaardigheden worden getest en waar nodig verder ontwikkeld.

Daar de jeugd hecht aan afwisseling krijgen scholieren en schooljeugd een uiterst divers programma voorgeschoteld met in iedere les andere thema’s en invalshoeken.

Bij alles staat respect voorop met strenge eisen ten aanzien van hygiëne, omgang met anderen en gedragsnormen. Samenvattend is Krav Maga voor jeugdigen:

Gunstig voor het verkrijgen van een positief zelfbeeld
Goed voor de weerbaarheid als het pestgedrag van derden betreft
Een eminente wijze om hyperactief gedrag in te tomen of dat gedrag onder controle te krijgen.
Een excellente wijze om zelfvertrouwen op te bouwen.

Krav Maga jeugdtrainingen worden gegeven op de locaties in Vught en Den Bosch